Voor ouders

Moedergroep

Maandag 8 oktober 2018: Eerste kennismaking

Agendapunten:

- nieuwe directie

- veiligheid op school

- het buurtfeest (door buitenlandse studenten)

- doorstromingsproject L6

- de rommelmarkt

 

Dinsdag 20 november 2018

Agendapunten:

- Groene lijn/bel gaat vroeger (mening mama's)

- Verbinden : activiteiten - dans - naaien - koken

- Volgend jaar: een lokaal voor de mama's?

- Opvang voor de kleinsten/inschrijvingsblad/Whatsapp-groepje

- Verkeer: toezichters zoeken/ verkeerslicht Hendriklei 

- Geefkast met pictogrammen = zeer duidelijk

 

Dinsdag 12 februari 2019

Agendapunten:

- Foto's schoolfeest

- Marokkaanse delegatie

- Agressie op de speelplaats

- Zieke leerkrachten

- Vadergroep: Papa’s zullen worden uitgenodigd om samen na te denken over het eventuele aanpassen van de speelplaats.

- Watek: Is een vrijwilliger die zal komen helpen met het verkeer.

- Varia

Vadergroep

Dinsdag 23 oktober 2018: eerste kennismaking

 

Dinsdag 27 november 2018

Agendapunten:

- Verkeer: Toezichthouders zoeken

- Buurtfeest: 14 januari 2019 (alle papa's hebben een flyer gekregen)

- Marokkaanse delegatie - vadergroep 22 januari 2019

- Evaluatie groene lijn: positief - de lessen starten om 9u

- Toiletbezoek bij de jongens - leerkrachten werken hier rond - voor 15 december

- 28 januari - infomoment voor de ouders - hygiëne 

- Voorleesavond - periode van februari/maart - jongens motiveren om te lezen

 

Donderdag 28 maart 2019: 17u tot 18u:

Thema: aanleg speelplaats

Infomomenten ouders

Dinsdag 16 oktober 2018: infosessie over luizen

pptx bestandWeg met luizen.pptx (1.22 MB)

Maandag 12 november 2018: infosessie over de familiale verzekering

pptx bestandVerzekeringen.pptx (1.02 MB)

Maandag 10 december 2018: infosessie over social media.

Volgende is mondhygiëne.