De Filharmonie 'OpMaat orkest'

Opmaatorkest

Kinderen uit de lagere school in sociaal achtergestelde buurten leren in orkestverband een muziekinstrument bespelen en hun talenten ontwikkelen. Eén uur per week tijdens de schooluren krijgen ze les van professionele musici en werken ze toe naar een jaarlijks toonmoment. Na de evaluatie van het eerste project wordt de werking uitgebreid naar andere scholen met hetzelfde profiel. 

Met Stip

  • opMaatorkest geeft kinderen uit Antwerpse lagere scholen in sociaal achtergestelde en multiculturele buurten de kans om in aanraking te komen met klassieke muziek, in groep een instrument te leren bespelen en hun talenten te ontwikkelen. Kinderen leren verantwoordelijkheid opnemen, een engagement aangaan en toekomstgericht werken. Gedurende drie jaar vormt opMaatorkest een uur per week een onderdeel van het vaste lessenpakket op school.
  • Het project startte in 2012 met het vierde leerjaar van de Stedelijke basisschool Omnimundo in Antwerpen. In september 2013 werd er uitgebreid naar een tweede school, het Sint-Eligiusinsituut in Antwerpen. In beide scholen samen spelen momenteel een honderdtal kinderen in het opMaatorkest. Met deze uitbreiding werd de Muziekacademie Deurne (Deeltijds Kunstonderwijs Antwerpen) een vaste partner in het project.
  • Trompet, tuba, klarinet, fluit, saxofoon, viool, cello en altviool zijn de instrumenten die in deze fase aan bod komen. Docenten zijn zowel muzikanten van deFilharmonie als leerkrachten uit het Deeltijds Kunstonderwijs.
Podium
Optreden in de Koningin Elisabethzaal
Zaal
Optreden in de Koningin Elisabethzaal
Schoolparticipatie