Instapdata peuters

Informatie instappers

Om in onze school ingeschreven te worden, dient u/uw kind  te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren.

Om wachtrijen aan de schoolpoorten te vermijden, wordt in Antwerpen gewerkt met een centraal aanmeldingsregister. Meer info vindt u op https://meldjeaan.antwerpen.be.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere school kiest.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren. (meer info vindt u op : www.antwerpen.be/studiewijzer )

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters

 

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

 

Instapdata schooljaar 2022-2023:

 • Donderdag 1 september 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 01/03/20)
 • Maandag 7 november 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 07/05/20)
 • Maandag 9 januari 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 09/07/20)
 • Woensdag 1 februari 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 01/08/20)
 • Maandag 27 februari 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 27/08/20)
 • Maandag 17 april 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 17/10/20)
 • Maandag 22 mei 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 22/11/20)

 

Instapdata schooljaar 2023-2024:

 • vrijdag 1 september 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 01/03/21)
 • Maandag 6 november 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 06/05/21)
 • Maandag 8 januari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 08/07/21)
 • Donderdag 1 februari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 01/08/21)
 • Maandag 19 februari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 19/08/21)
 • Maandag 15 april 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 15/10/21)
 • Maandag 13 mei 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 13/11/21)

Zindelijkheid

Er wordt een infomoment voorzien waarop we ouders uitnodigen om hen hierin te begeleiden.