List

Wat is LIST?

Lezen is Top!

LIST is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau.

Het LIST-project is evidence-based, er is gebruik gemaakt van hetgeen uit onderzoek is gebleken wat werkt.
De kennisdomeinen betreffen:

Geletterd zijn. Een belangrijk doel van het onderwijs is ervoor te zorgen dat kinderen de school functioneel geletterd verlaten.

Kern van het leesonderwijs. Alle kinderen kunnen leren lezen. De kans op het bereiken hiervan is het grootst als we ons richten op de kern van het leesonderwijs.

Convergente differentiatie. Om de gestelde doelen te bereiken wordt in het LIST-project gewerkt met een model voor convergente differentiatie op basis van RTI (Response To Intervention).

Effectief leerkrachtgedrag. De leerkracht heeft veel invloed op het behalen van goede resultaten door de leerlingen.

Opbrengstgericht werken en gebruik van data. Het afnemen van toetsen wordt pas echt zinvol wanneer de resultaten worden gebruikt ten behoeve van het leren van de leerlingen.

Systematisch vernieuwen. Scholen die meedoen aan het LIST-project voeren op systematische wijze vernieuwingen en verbeteringen door.

Effectieve schoolbegeleiding. Om effectieve schoolontwikkeling mogelijk te maken, is effectieve begeleiding nodig.

Schoolparticipatie