Antwerp Children's Zone

De stad Antwerpen wil via een Antwerp Children’s Zone een einde maken aan de negatieve impact die kansarmoede heeft op de schoolloopbaan van Antwerpse kinderen. Een Children’s Zone is een wijkgerichte, integrale aanpak tegen leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom. Vandaag schaarde het college zich principieel achter het plan van collega Marinower. Het concept van Rotterdam-Zuid en de Harlem Children’s Zone (New York) zal een vertaling krijgen naar de Antwerpse context. 

Om de zes leidende principes van de Antwerp Children’s Zone zo helder en eenvoudig mogelijk voor te stellen maakten we videotestimonials die u hieronder kan bekijken:

http://www.youtube.com/playlist?list=PLDjtE9LVQCxBRjIRWFS7nsCYpBLwofOXU