PieO

Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (PIEO)

Maximaliseren van leerprestaties, leerwinst en het welbevinden van alle leerlingen.

Waarover gaat het?

Het project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (PIEO) is een opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs, onder leiding van de Koning Boudewijnstichting. Het project wil in een aantal basisscholen met een grote concentratie aan GOK-leerlingen (GOK = gelijke onderwijskansen) zoeken naar manieren om in deze scholen te komen tot een grotere leerwinst, tot betere leerprestaties en tot een hoger welbevinden van de leerlingen. De bedoeling is om de resultaten uit dit proefproject te transfereren naar andere Vlaamse scholen in een gelijkaardige context en naar alle betrokken partners. 

Doelstellingen 

De primaire doelstelling van PIEO is het maximaliseren van de leerprestaties, de leerwinst en het welbevinden van alle leerlingen in scholen die men labelt als concentratiescholen.

Hiervoor wordt een meerjarig project opgezet in een beperkt aantal scholen om effectieve (onderwijs)innovaties door te voeren op een aantal domeinen.

Een belangrijke bijkomende doelstelling is de transfer van de opgedane expertise en inzichten naar het gehele Vlaamse onderwijsveld. Daartoe is uitbreiding naar andere scholen en de maximale betrokkenheid van de belangrijkste onderwijspartners noodzakelijk. Zo zal de expertise inzake ondersteuning die in het project verworven wordt, getransfereerd worden naar onder meer de reguliere pedagogische begeleiding.

PIEO wil op drie niveaus innovaties realiseren: de leefwereld van elk kind , het niveau van de leeromgeving (de klas) en het niveau van de school(beleid).

Partners 

Het proefproject vindt plaats in vier steden/regio’s: Gent, Brussel, Antwerpen en de Limburgse mijnstreek.

Onze basisschool heeft haar actieve deelname aan PIEO toegezegd.

Deze instap een vrijwillige maar zeker geen vrijblijvende keuze.

Naast de scholen die instappen in het project, is er een nauwe samenwerking met de onderwijsverstrekkers (scholen en hun onderwijskoepel en pedagogische begeleidingsdiensten) en bestaande ondersteuningsinitiatieven in de lokale contexten.

Ook de lokale overheden en andere lokale spelers worden mee betrokken in het project.

Het project wordt wetenschappelijk ondersteund en opgevolgd.

Begeleiding 

Een team van acht innovatiecoaches ( twee per stad/regio) en een procesmanager zullen de dagelijkse begeleiding van het project opnemen, telkens in nauw overleg met de lokale platforms die rond elke school vorm krijgen.

Een team van experten uit de onderwijsonderzoekswereld en innovatiemanagement zullen de scholen en de coaches bijstaan gedurende het hele proces.

Een taskforce met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen stuurt het project aan.