Schoolraad

Schoolraad

Samenstelling van de schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Sinds  1 april 2021 is er een nieuwe schoolraad .

De leden gekozen uit het personeel :

 • Mevr. Bisaerts Ann
 • Mevr. Sterck Marleen
 • Mevr. Sharron Merckx

De leden gekozen uit de ouders :

 • Mevr. Hanane Bouguenzir
 • Mevr. Ümügülsüm Aras
 • Mr. Abdelhalim Boulajhaf

Gecoöpteerde leden :

 • Mr. Rik Willemen +
 • Mevr. Tatjana Scheck
Schoolparticipatie