Hier telt elke schakel!

Welkom op de website van basisschool De Schakel

Via onze site willen we het contact met de buitenwereld verder uitbreiden.

Zo kan u op de website veel vragen beantwoord zien door gebruik te maken van de verschillende links.

Het is ook leuk om steeds op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

Indien je toch op je honger blijft zitten, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.

Veel surfplezier!

Algemeen infomoment ouders
Capaciteit 13 januari
Gezocht
Verkiezingen schoolraad

Binnenkort wordt in elke school van het GO! een nieuwe schoolraad verkozen die haar bevoegdheden zal opnemen vanaf 1 april 2021. Ook in onze school zijn we op zoek naar kandidaten.

De schoolraad bestaat uit 3 ouders, 3 personeelsleden, 2 leerlingen en 2 mensen uit de ruimere omgeving van de school, die gecoöpteerd worden. De schoolraad adviseert de directeur over de organisatie van de school, de werving van leerlingen, de activiteiten, het schoolbudget, … en wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Voor de coöptatie zoeken we mensen uit de ruimere omgeving van onze school, uit socio-economische en culturele middens. Wie zich kandidaat wil stellen voor coöptatie, kan dit via het formulier KR1. Dit document kan je verkrijgen op ons secretariaat. U kunt dit document ingevuld indienen tegen ontvangstbewijs of aangetekend versturen.

 

 
 
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen voor de coöptatie is 1 februari 2021.
Een warme groet!

Area 2020