Instapdata peuters

Om in onze school ingeschreven te worden, dient u/uw kind  te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren.

Om wachtrijen aan de schoolpoorten te vermijden, wordt in Antwerpen gewerkt met een centraal aanmeldingsregister. Meer info vindt u op https://meldjeaan.antwerpen.be.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere school kiest.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren. (meer info vindt u op : www.antwerpen.be/studiewijzer )

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters

 

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie                         vrijdag, 1 september 2017
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie                         maandag, 6 november 2017
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie                           maandag, 8 januari 2018
  • de eerste schooldag van februari                                      maandag, 1 februari 2018
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie                         maandag, 19 februari 2018
  • de eerste schooldag na de paasvakantie                            maandag, 16 april 2018
  • de eerste schooldag na het Hemelvaartweekend                maandag, 14 mei 2018

 

Zindelijkheid

Wij vragen met aandrang dat de peuters en kleuters zindelijk zijn op de instapdatum.

Onze kleuteronderwijzeressen bieden de kleuters een professionele begeleiding in hun ontwikkeling. Dit betekent dat zij de ganse schooldag met opvoedkundige taken bezig zijn en niet met het verversen van luiers en zindelijk maken van kleuters. We verwachten dat kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen. Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor de kleuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Na een week zou dit echter opgelost moeten zijn.