Opvang

Voor- en naschoolse/ buitenschoolse opvang

 

Openingsuren

Vakantiedagen: GEEN OPVANG

voorschools 07.00 – 08.45
naschools 15.15 - 19.00
woensdag 07.00 – 08.45 &  12.35 - 18.30

Procedure inschrijving en tarief

Voor de start van de opvang van uw kind tijdens een schoolvrije dag nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Hier krijgt u meer informatie over de werking en vult u de inlichtingenfiche en opvangovereenkomst in. Het is noodzakelijk uw kind eerst in te schrijven en een opvangovereenkomst te ondertekenen voor u reserveert. Zo beschikken wij over de juiste gegevens van uw kind noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle opvang. 

U kan hiervoor terecht bij juf Lili.

De kostprijs voor de opvang bedraagt € 0,75 per begonnen half uur.

Contact