Instapdata peuters

Om in onze school ingeschreven te worden, dient u/uw kind  te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren.

Om wachtrijen aan de schoolpoorten te vermijden, wordt in Antwerpen gewerkt met een centraal aanmeldingsregister. Meer info vindt u op https://meldjeaan.antwerpen.be.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere school kiest.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren. (meer info vindt u op : www.antwerpen.be/studiewijzer )

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters

 

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

Instapdata schooljaar 2019-2020:

 • Maandag 2 september 2019 (Kleuters geboren ten laatste op 02/03/17)
 • Maandag 4 november 2019 (Kleuters geboren ten laatste op 04/05/17)
 • Maandag 6 januari 2020 (Kleuters geboren ten laatste op 06/07/17)
 • Maandag 3 februari 2020 (Kleuters geboren ten laatste op 03/08/17)
 • Maandag 2 maart 2020 (Kleuters geboren ten laatste op 02/09/17)
 • Maandag 20 april 2020 (Kleuters geboren ten laatste op 20/10/17)
 • Maandag 25 mei 2020 (Kleuters geboren ten laatste op 25/11/17)

 

Instapdata schooljaar 2020-2021:

 • Dinsdag 1 september 2020 (Kleuters geboren ten laatste op 01/03/18)
 • Maandag 9 november 2020 (Kleuters geboren ten laatste op 09/05/18)
 • Maandag 4 januari 2021 (Kleuters geboren ten laatste op 04/07/18)
 • Maandag 1 februari 2021 (Kleuters geboren ten laatste op 01/08/18)
 • Maandag 22 februari 2021 (Kleuters geboren ten laatste op 22/08/18)
 • Maandag 19 april 2021 (Kleuters geboren ten laatste op 19/10/18)
 • Maandag 17 mei 2021 (Kleuters geboren ten laatste op 17/11/18)

Zindelijkheid

Wij vragen met aandrang dat de peuters en kleuters zindelijk zijn op de instapdatum.

Onze kleuteronderwijzeressen bieden de kleuters een professionele begeleiding in hun ontwikkeling. Dit betekent dat zij de ganse schooldag met opvoedkundige taken bezig zijn en niet met het verversen van luiers en zindelijk maken van kleuters. We verwachten dat kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen. Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor de kleuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Na een week zou dit echter opgelost moeten zijn.