Instapdata peuters

Om in onze school ingeschreven te worden, dient u/uw kind  te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren.

Om wachtrijen aan de schoolpoorten te vermijden, wordt in Antwerpen gewerkt met een centraal aanmeldingsregister. Meer info vindt u op https://meldjeaan.antwerpen.be.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de hele duur van zijn/haar schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere school kiest.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet gebeuren. (meer info vindt u op : www.antwerpen.be/studiewijzer )

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters

 

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.

 

Instapdata schooljaar 2021-2022:

 • Woensdag 1 september 2021 (Kleuters geboren ten laatste op 01/03/19)
 • Maandag 8 november 2021 (Kleuters geboren ten laatste op 08/05/19)
 • Maandag 10 januari 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 10/07/19)
 • Dinsdag 1 februari 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 01/08/19)
 • Maandag 7 maart 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 07/09/19)
 • Maandag 18 april 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 18/10/19)
 • Maandag 30 mei 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 30/11/19)

 

Instapdata schooljaar 2022-2023:

 • Donderdag 1 september 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 01/03/20)
 • Maandag 7 november 2022 (Kleuters geboren ten laatste op 07/05/20)
 • Maandag 9 januari 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 09/07/20)
 • Woensdag 1 februari 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 01/08/20)
 • Maandag 27 februari 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 27/08/20)
 • Maandag 17 april 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 17/10/20)
 • Maandag 22 mei 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 22/11/20)

Zindelijkheid

Wij vragen met aandrang dat de peuters en kleuters zindelijk zijn op de instapdatum.

Onze kleuteronderwijzeressen bieden de kleuters een professionele begeleiding in hun ontwikkeling. Dit betekent dat zij de ganse schooldag met opvoedkundige taken bezig zijn en niet met het verversen van luiers en zindelijk maken van kleuters. We verwachten dat kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen. Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor de kleuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Na een week zou dit echter opgelost moeten zijn.