Schoolraad

Samenstelling van de schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Sinds  1 april 2013 is er een nieuwe schoolraad .

De leden gekozen uit het personeel :

 • Mevr. Bisaerts Ann
 • Mevr. Notteboom Greet
 • Mevr. Sterck Marleen

De leden gekozen uit de ouders :

 • Dhr. Aslan Deyaa
 • Mevr. Bounda Saliha
 • Mevr. Daniël Marjolien

Gecoöpteerde leden :

 • Mevr. Bombeke Greta
 • Mevr. Fardas Nora