KAAP

Het KAAP-project

In het KAAP-project krijgen de anderstalige ouders lessen Nederlands in de school van de kinderen.

In de lessen leren de ouders Nederlands dat ze nodig hebben om

  • de school en de leerkrachten beter te leren kennen
  • hen beter te kunnen aanspreken over hun kinderen
  • de informatie die de school doorgeeft aan de ouders (rapport, brieven, reglement) te begrijpen.

Op deze manier wordt de ouderbetrokkenheid gestimuleerd.

Schoolparticipatie