Onze school

Ontdek de tien troeven van onze school.

Lees meer.

Sport is gezond! Bewegen is belangrijk voor je kind. Voor zijn lichamelijke én voor zijn geestelijke en sociale ontwikkeling. Hier lees je alles over het belang van sporten en bewegen.

Lees meer.

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.

Lees meer. 

Het schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen.

Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren.

De school moet ouders informeren over wijzigingen aan het schoolreglement. De ouders moeten zich schriftelijk met de wijzigingen akkoord verklaren. Gaan ze er niet mee akkoord, dan eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Lees het volledige schoolreglement hier: SCHOOLREGLEMENT