Refter

Hoe verloopt het middageten?

De middagpauze begint om 12.35u.

Onze school heeft 3 refters waarin onze kinderen hun broodmaaltijd kunnen opeten.

De peuters en kleuters van de 1ste kleuterklas eten hun boterhammen op in de kleuterrefter van het oude gebouw.

De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas eten in de polyvalente zaal van het nieuw gebouw.

De leerlingen van de lagere school eten in de refter van de lagere school.

Omdat het aantal leerlingen gestegen is, zijn we verplicht om in 2 shiften te eten in de lagere school.